An­vänd din röst!

Vällingby Tidning - - Hallå Stockholmare -

9 sep­tem­ber är det val till riks­dag, kom­mu­noch lands­tings­full­mäk­ti­ge. Va­let i höst är ett sätt att gö­ra din röst hörd, men din röst och de­mo­kra­tis­ka rätt kan du an­vän­da var­je dag för att på­ver­ka det sam­häl­le vi al­la de­lar.

som an­vänt sin röst på stock­holm. se/ an­vanddin­rost. Där hit­tar du ock­så enk­la tips på hur du kan va­ra med och på­ver­ka ge­nom bland an­nat med­bor­gar­för­slag och med­bor­gar­di­a­lo­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.