Vad har du för smek­namn på ditt om­rå­de?

Vällingby Tidning - - Hej -

Har­ri­et Tin­ning, 84, pen­sio­när och dans­lä­ra­re, Tra­ne­berg: – Tra­nan är ett van­ligt namn. Jag har bott där se­dan 60-ta­let och har all­tid kal­lat det Tra­nan. Ra­fie Sö­der­berg, 50, lä­ra­re och As­sar Sö­der­berg, 9, Näls­ta: As­sar: Vårt kvar­ter he­ter Bloc­ket för det spräng­des ett berg där och så blev det ett sten­block kvar. Ra­fie: – Ja, så vi sä­ger ”vi på Bloc­ket”. Jen­nie Geh­lin, 34, ar­bets­te­ra­peut, Sol­hem. Med Ven­de­la 4 och Ade­la 7: – Vi pra­ta­de fak­tiskt med gran­nar­na härom­vec­kan att vi bor­de kal­la vårt om­rå­de kvar­te­ret Eken för vi har en fre­dad jät­te-ek där vi bor. Björn Lång­en An­ders­son, 66, pen­sio­när, Ja­kobs­berg: – Vi kal­lar det Ja­kan, det har man gjort se­dan 60 och 70-ta­let. Det finns en bok som he­ter Ja­kan­bo­ken, där var jag med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.