BYGGNAD I FÖR­ÄND­RING

Vällingby Tidning - - Västerort -

Kyr­kan har byggts om un­der var­je år­hund­ra­de. Det var un­der 1490-ta­let som kalk­mål­ning­ar­na av Al­ber­tus Pictor kom till.

Näs­ta år är det dags för för­änd­ring igen. Då ska en ny ab­sid byg­gas, i an­slut­ning till va­pen­hu­set som kom till un­der 1900-ta­let.

Ut­bygg­na­den har väckt re­ak­tio­ner från oli­ka håll, men Cat­hri­ne Nordqvist tror att det kom­mer bli en fin ut­veck­ling av kyr­kan.

– Det är många som har öns­kat att kun­na tän­da ljus och det går in­te att gö­ra i kyr­kan idag på grund av ned­sot­ning­en av ta­ket och dess tak­mål­ning­ar. Och så be­hö­ver vi han­di­kap­pan­pas­sa kyr­kan, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.