HISTORIENS VINGSLAG

Vällingby Tidning - - Västerort -

Det är den run­da bygg­na­den i mit­ten på kyr­kan som är den älds­ta. Ex­akt hur den såg ut på 1100-ta­let vet man in­te, men man tror att bot­ten­pla­net an­vän­des som kyr­ko­rum, me­dan över­vå­ning­en var ett för­råd för säd och spann­mål.

– Här var det nog kallt, an­tag­li­gen jord­golv. Det fanns inga föns­ter så det var nog mörkt ock­så och inga bän­kar, ut­an folk stod upp un­der mäs­san, be­rät­tar Cat­hri­ne Nordqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.