EN SAMLINGSPLATS

Vällingby Tidning - - Västerort -

– Jag tror in­te att Gud egent­li­gen be­hö­ver nå­got hus. Men vi män­ni­skor be­hö­ver det, en plats att sam­las på. Det är fan­tas­tiskt att tän­ka att det fi­rats guds­tjäns­ter och folk har ström­mat hit i 850 år. För­hopp­ning­en är att män­ni­skor ska fort­sät­ta kom­ma i 850 år till. Man blir ald­rig fär­dig här, det finns all­tid någon­ting att upp­täc­ka och re­flek­te­ra över, sä­ger Cat­hri­ne Nordqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.