En fun­de­ring un­der Väs­te­rorts full­må­ne

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Ka­ta­ri­na Sjöqvist

När Häs­sel­by för­tä­tas trä­d­od­ling­en be­byggs för att fler ska få plats och vår ort änd­rar skep­nad ofrån­kom­ligt, kanske blir det oe­mot­stånd­ligt Hop­pas Lok­stal­let är skyd­dat så det be­va­ras Ett styc­ke unik kul­tur­histo­ria som al­la nya Häs­sel­by­bor bor­de få ta del av För­nya och be­va­ra, så mås­te det få va­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.