Så blir tra­fi­ken

un­der Häs­sel­by­lop­pet

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Fö­re­gång­a­ren till Häs­sel­by­lop­pet ar­ran­ge­ra­des re­dan 1915. Se­dan 1988 springs lop­pet år­li­gen, i sin nu­va­ran­de form.

Och i år är knappt 5000 an­mäl­da till täv­ling­en som går av sta­peln nu på sön­dag den 14 oktober.

– Det går fort­fa­ran­de att an­mä­la sig och vi hop­pas att det ska tril­la in någ­ra fler så att an­tal an­mäl­da blir drygt 5000, sä­ger Bengt Al­freds­son, från Häs­sel­by SK.

An­mä­lan på hem­si­dan är nu stängd, men det går att di­rek­tan­mä­la sig på Häs­sel­by IP på sön­dag.

Täv­ling­ens förs­ta start är kloc­kan 12 och från den ti­den fram till kloc­kan 16 stängs bil­tra­fi­ken av på någ­ra de­lar av ba­nan.

– Det stängs av från Bergs­lags­ron­del­len till Guld­dra­gar­gränd, och Astra­kang­a­tan mel­lan Löv­sta­vä­gen och Mal­tes­holms­vä­gen, sä­ger Bengt Al­freds­son.

Lop­pet be­skrivs som Stock­holms snab­bas­te mil – och den som vill slå för­ra årets vin­na­re på dam- och herr­si­dan be­hö­ver lig­ga i. Bäst bland da­mer­na var Kal­ki­dan Ad­dise med ti­den 34,28 och Ti­ga­bu Gebre­ma­ry­am tog hem se­gern bland her­rar­na med ti­den 29,28, bäg­ge från Ang­e­reds IS/Eti­o­pi­en.

I skri­van­de stund såg väd­ret ut att slå för­ra årets ky­la och regn. Det ska bli upp mot 17 gra­der varmt.

– Det är näs­tan för varmt men vi har ju två väts­ke­kon­trol­ler på tio kilo­me­ter. Det är om in­te an­nat ett skäl för folk som in­te hun­nit med trä­ning­en att gå någ­ra me­ter, ha­ha, sä­ger Bengt Al­freds­son.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

TÄVLINGSDAGS. På sön­dag är det dags för den 31:a upp­la­gan av Häs­sel­by­lop­pet. Bild från ti­di­ga­re år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.