Lek­plat­sen Ox­tung­an van­da­li­se­rad

Vällingby Tidning - - Vällingby -

En upp­bru­ten trä­bod, ut­sprid­da gam­la och tra­si­ga lek­sa­ker och plan­kor med spi­kar i. Så såg det ut vid lek­plat­sen Ox­tung­an för en och en halv vec­ka se­dan när Andre­as Ivars­son var där med si­na barn.

– Jag ring­de till kom­mu­nen och de frå­ga­de om det såg far­ligt. ”Ja”, sa jag och då skul­le de åka dit. Men det har fort­fa­ran­de in­te hänt nå­got, sä­ger han.

När vi ring­er till Rag­nar Ähl­stöm, chef för par­ken­he­ten i Häs­sel­by-Väl­ling­by sä­ger han att in­te har nåtts av in­for­ma­tio­nen.

– Jag kol­lar det på en gång och skic­kar dit nå­gon. He­la den lek­plat­sen hål­ler på att re­no­ve­ras och ska va­ra klar i slu­tet av no­vem­ber, sä­ger han.

FOTO: ANDRE­AS IVARS­SON

FÖR­STÖRD. Dör­ren som för­stör­des för drygt en vec­ka se­dan i Ox­tung­an är in­te la­gad och brä­dor med spik lig­ger kvar i par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.