VISS­TE DU ATT…

Vällingby Tidning - - Vällingby -

ar­tis­ten och ko­re­o­gra­fen Ime­nel­la är ut­sedd till fram­ti­dens ar­tist av mu­si­ken i P3? Till­sam­mans med Rut Roos har hon ko­re­o­gra­fe­rat fö­re­ställ­ning­en HÄR som just nu vi­sas i Väl­ling­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.