En gripen ef­ter rån mot mat­va­ru­bu­tik

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Det var i mån­dags som en man ska ha gått in i en mat­va­ru­bu­tik i Blac­ke­berg och ta­git di­ver­se va­ror, skri­ver polisen på sin hem­si­da.

När man­nen kon­fron­te­ra­des av per­so­na­len ska han ha bli­vit ag­gres­siv och sprung­it från plat­sen. Man­nen kun­de kort ef­teråt gri­pas i när­he­ten, ef­ter att po­lis och väk­ta­re ta­git upp jak­ten på ho­nom. Hän­del­sen ru­bri­ce­ra­des på mån­da­gen som rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.