Vill du va­ra med?

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Unga mel­lan 14 och 19 år som bor i HässelbyVällingby kan sö­ka som ad­ep­ter. Vux­na kan sö­ka som men­to­rer. Tre in­rikt­ning­ar finns; Jobb och stu­di­er, psy­kisk häl­sa kopp­lat till stress och prestationsångest i sko­lan samt HB­TQ-identiteter. Pro­gram­met på­går från mit­ten av no­vem­ber till maj 2019. An­sök se­nast 4 no­vem­ber, mer in­fo finns på sta­dens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.