Var ska vi slänga baj­set?

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Wil­mas hus­se och mat­te

Vill med den­na in­sän­da­re be­kla­ga Häs­sel­by stads­dels­nämnd för han­te­ring­en av sop­kär­len på hund­ras­t­om­rå­det Dunör­ten, vid Val­frid Brodds väg, söd­ra si­dan.

Där har pap­per­spel­len ploc­kats bort, för cir­ka14 da­gar se­dan. Sto­ra be­spar­ning­ar?

Men vi som bor i om­rå­det och ras­tar hun­den dag­li­gen, ska vi lå­ta hund­ski­ten lig­ga kvar på mar­ken?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.