7

Vällingby Tidning - - Stockholm -

En bild från bör­jan av för­ra sek­let ta­gen på Roslags­ga­tan med blic­ken rik­tad norrut. Hu­set bakom plan­ket är ing­et bryg­ge­ri, där­e­mot en krog som pre­cis fått en le­ve­rans från ett av sta­dens bryg­ge­ri­er. Vad het­te re­stau­rang­en?

EN KROG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.