En ljus tid

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Ber­til Mo­negrim

Där de vack­ra höst­lö­ven har ta­git mark sam­las vi för att min­nas i kär­lek al­la nä­ra och kä­ra. På ”Al­la hel­gons dag” minns vi hur det var en gång och tu­sen­tals ljus vill om­fam­na dem med go­da tan­kar och frid, för vi minns dem så väl. Vi kanske minns det vack­ra le­en­det och skrat­tet som är så svå­ra att sud­da ut. När snö­fling­or­na fal­ler från him­len vill vi skic­ka till­ba­ka en häls­ning och vin­ka, för du be­tyd­de ju allt för mig. Vi and­ra går vi­da­re men fot­spå­ren från dem finns där i evig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.