Häs­sel­by­konst­när stäl­ler ut på bibb­lan

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Mel­lan den 10 och 23 no­vem­ber gör Häs­sel­by­konst­nä­ren Lot­ta Waer­nulf come­back på Häs­sel­by vil­las­tad bib­li­o­tek. Då med en ny ut­ställ­ning med ak­va­rell­mål­ning­ar.

– Jag kom­mer ta med mig någ­ra mål­ning­ar av ek­or­rar som jag tyc­ker är sö­ta, fåg­lar, Häs­sel­by­mo­tiv och tre mo­tiv från en re­sa till en by i Frank­ri­ke, sä­ger Lot­ta Waer­nulf.

Hon har må­lat med ak­va­rell i tio år, bland an­nat för att det är ”gans­ka prak­tiskt” ef­tersom det är lätt att ta med sig, tor­kar snabbt och är vat­ten­lös­ligt.

– Den här ge­nom­skin­lig­he­ten som man ef­ter­strä­var med ak­va­rell tyc­ker jag är väl­digt vac­ker.

FOTO: LOT­TA WAER­NULF

MO­TIV. Konst­nä­ren och Häs­sel­by­bon Lot­ta Waer­nulf stäl­ler ut på bibb­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.