Mer be­lys­ning ef­ter trygg­hets­vand­ring

Vällingby Tidning - - Vällingby -

I mån­dags ge­nom­för­des en trygg­hets­vand­ring kring tor­get i Häs­sel­by gård. På plats fanns fas­tig­hets­ä­gar­för­e­ning­en, tra­fik­kon­to­ret, stads­dels­för­valt­ning­en och po­li­sen. Syf­tet är att gö­ra en lä­ges­be­döm­ning och se vad som be­hö­ver åt­gär­das i den fy­sis­ka mil­jön.

– Jag tyc­ker att det såg rik­tigt bra ut även om det fanns en del klot­ter och tra­sig be­lys­ning som be­rör­da fas­tig­hets­ä­ga­re kom­mer få åt­gär­da. För­ra vec­kan var vi i Grims­ta och det såg ock­så bra ut, sä­ger Trond Han­nerstig, pro­jekt­le­da­re hos fas­tig­hets­ä­gar­för­e­ning­en.

Vand­ring­en kom­mer ock­så re­sul­te­ra i mer be­lys­ning runt två tunn­lar i när­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.