KNIV­STUC­KEN, SKUREN OCH MISS­HAND­LAD

POLISEN FICK SNABBT EN BILD AV VAD SOM HÄNT

Världens Största Brottsmysterier - - Mordet På Daisy Zick -

Fö­re Dai­sys död ha­de Batt­le Cre­ek ba­ra haft två olös­ta mord. Ut­red­ning­en äg­de rum ut­an­för stads­grän­sen, men fle­ra av­del­ning­ar drogs in i ar­be­tet. She­rif­fen i Cal­houn County in­vol­ve­ra­des i ar­be­tet till­sam­mans med del­stats­po­li­sen i Michi­gan som led­de ut­red­ning­en. Polisen i Em­mett Towns­hip blev ock­så engagerad i brot­tet vil­ket gjor­de be­fäls­ord­ning­en nå­got oklar. Po­li­ser­na för­sök­te sät­ta ihop de lö­sa bi­tar­na och för­stå vad som hänt. Den of­fi­ci­el­la döds­or­sa­ken var blodförlust, en nå­got un­der­lig om­skriv­ning av att blö­da till döds ef­ter fle­ra kniv­hugg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.