2 Na­tu­rens värld

Vår fantastiska planet - - Innehåll -

In­tel­li­gens i djur­värl­den .............................. 42 De störs­ta livs­for­mer­na............................. 46 De älds­ta i he­la värl­den............................... 48 Snab­bast i na­tu­ren ...................................... 50 Död­li­gas­te dju­ren ........................................ 52 Dju­rens skar­pa ögon ................................... 56 Fe­no­me­na­la lukt­sin­nen ............................. 58 Ani­ma­lisk mag­ne­tism................................. 60 Vin­ter­dva­la.....................................................64 Svär­mar och stim ........................................ 66 Galá­pa­go­sö­ar­na...........................................68 Evo­lu­tio­nen.....................................................70 Djup­havs­gejs­rar.............................................74 Massvand­ring bland dju­ren ...................... 76

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.