Vem vill du ge en kram?

Vårt Kungsholmen - - Hej Kungsholmen -

Ma­ria Si­mo­ni, 15, stu­dent, Ro­senlunds­ga­tan:

– Ron­da Rousey! Hon är en ascool MMA-figh­ter och min fö­re­bild. Jag hål­ler ock­så på med MMA och vill gå i hen­nes fot­spår.

Eb­ba Grun­del, 32, för­äld­ra­le­dig med Al­va, 9 må­na­der, Tors­ga­tan:

– Min sam­bo som är i Las Ve­gas just nu.

Sara Tur­pin, 42, skå­de­spe­la­re, Råd­hu­set:

– Min son Al­var som fyller fem år snart. Och al­la som fry­ser nu när det är så fruk­tans­värt kallt.

Zoë Po­luch, 38, dan­sa­re och ko­re­o­graf, job­bar på Ös­ter­malm:

– Gud­run Schy­man, för att hon är en jäv­ligt skarp po­li­ti­ker och för att jag är på Ös­ter­malm, de be­hö­ver hen­ne här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.