Här ska det rustas upp på Kungs­hol­men

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

Lind­ha­gens­ga­tan: Buss­ga­ta och träd.

Sche­e­le­ga­tan/tings­rät­ten: Buss­ga­ta, gång­ba­na, cy­kel­ba­na, torg/ plats och träd. Olof Gö­dings ga­ta Bergs­ga­tan: Lokal­ga­ta och gång­ba­na. Pon­ton­jär­s­ga­tan: Lokal­ga­ta och gång­ba­na. Nor­den­flychts mel­lan Lin­den­hags­ga­tan och Fran­zeng­a­tan: Lokal­ga­ta och gång­ba­na. Kungs­holms­ga­tan : Lokal­ga­ta och cy­kel­ba­na. Gjör­wells­ga­tan: Lokal­ga­ta, buss­ga­ta och cy­kel­ba­na. Strand­bergs­ga­tan: Lokal­ga­ta och gång­ba­na. Frid­hems­ga­tan: Lokal­ga­ta, buss­ga­ta och gång­ba­na. Warfvinges väg: Lokal­ga­ta och gång­ba­na. Kro­no­bergs­ga­tan: Lokal­ga­ta och gång­ba­na. Söd­ra Ag­ne­ga­tan (torg): Gång­ba­na och träd. Bal­ta­zar Von Pla­tens ga­ta: Lokal­ga­ta och gång­ba­na. Igel­dammsga­tan: Lokal­ga­ta och gång­ba­na. Pol­hems­ga­tan: Lokal­ga­ta och gång­ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.