Spis­plat­ta or­sa­ka­de brand i trapp­hus på Svar­va­re­ga­tan

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

SCHE­E­LE­GA­TAN

Tors­da­gen den 1 mars Kloc­kan 08.46

Kniv­la­gen. En per­son in­ne på Stock­holms tings­rätt an­träf­fas med ett knog­järn. Knog­jär­net tas i be­slag.

STADS­HA­GEN

Lör­dag den 24 feb­ru­a­ri

Kloc­kan 05.41

Brand. Rädd­nings­tjäns­ten får ett larm­sam­tal om rök­ut­veck­ling i ett trapp­hus på Svar­var­ga­tan. Rö­ken kom­mer från en påsla­gen spis­plat­ta i en av lä­gen­he­ter­na i hu­set. En per­son kon­trol­le­ras av am­bu­lans­sjuk­vår­da­re men be­hö­ver in­te sjuk­hus­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.