Café Hjär­tat

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

Väl­kom­men in till vårt café i S:t Gö­rans kyr­ka för att um­gås, pra­ta och fi­ka. Vi ser­ve­rar smör­gå­sar, bul­lar och kaf­fe/te. Det finns möj­lig­het till en­skilt sam­tal, att tän­da ett ljus el­ler att sit­ta i still­het. Kl. 18.00 är det mäs­sa i taizéan­da. Tid: ons­da­gar kl. 15.00-18.00 Plats: S:t Gö­rans kyr­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.