Vill du ta­la med en präst el­ler di­a­kon?

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

Vå­ra präs­ter och di­a­ko­ner finns till­gäng­li­ga för sam­tal ef­ter över­ens­kom­mel­se. Ring till ex­pe­di­tio­nen så för­med­lar vi kon­takt. Te­le­fon: 08-650 49 00.

Stil­la skö­na af­ton­tim­ma

Kör­kon­sert med S:t Gö­rans Mo­tett­kör. Mu­sik av Bux­te­hu­de, Ta­ve­ner och Men­dels­sohn. Dirigent: Olov Ris­berg. Fri en­tré. Tid: sön­dag 11/3 kl. 18.00

Plats: S:t Gö­rans kyr­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.