2:a Kungs­hol­men - 62 kvm

Gar­var­ga­tan 22, 6tr. Vind!

Vårt Kungsholmen - - HEMMA -

Väl­kom­na till Stock­holms sti­li­gas­te vindsvå­ning med ett slå­en­de lä­ge och fri ut­sikt över Mä­la­ren. Vå­ning­en fär­dig­ställ­des som­ma­ren 2017 och har en ma­gisk vind­s­käns­la med eldstad, tak­bjäl­kar, mu­ra­de väg­gar, föns­ter i två vä­der­streck, tak­föns­ter och stor ter­rass där so­len ski­ner över ta­ket he­la da­gen. Vå­ning­en har ge­nom­gå­en­de stil­re­na och ex­klu­si­va ma­te­ri­al­val. Pris: 5 950 000kr Av­gift: 2 684kr Ener­gi: 129kWh/kvm/år Byggår: 1931 Vis­ning: 11/3 12:30-13:15, 12/3 12:00-12:30 Mäkla­re: Jo­han­na Lind­bäck Tel: 0708-67 70 18

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.