1,5:a Kungs­hol­men - 31 kvm

Kungs­klip­pan 11, 1tr ÖG

Vårt Kungsholmen - - HEMMA -

Väl­kom­na till en myc­ket fin och my­sig lä­gen­het på Kungs­klip­pan. Ett myc­ket väl­pla­ne­rad bo­en­de med ny­li­gen re­no­ve­rat kök, so­val­kov och öpp­na ytor som ger en myc­ket hem­trev­lig käns­la. Sto­ra föns­ter i högt lä­ge mot går­den. Ex­tremt centralt lä­ge med 5 min pro­me­nad till T-cen­tra­len och 20 me­ter till T-ba­na. För­e­ning med god eko­no­mi och välskött fas­tig­het. Pris: 2 495 000kr Av­gift: 2 421kr Ener­gi: 117kWh/kvm/år Byggår: 1938 Vis­ning: 11/3 13:00-13:45, 12/3 17:30-18:00 Mäkla­re: Johan Efver­ström Tel: 0708-67 79 34

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.