Bra job­bat al­la snörö­ja­re!

Vårt Kungsholmen - - TYCK OM! - Glatt över­ras­kad pen­sio­när

Tors­dag 1 mars gick jag Kungs­hol­men runt längs pro­me­nad­vä­gar längs vatt­net och al­la var plo­ga­de. Helt otro­ligt med tan­ke på snöo­väd­ret som dra­git fram un­der nat­ten och mor­go­nen och allt ka­os det för­de med sig i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.