Har du nå­got lästips?

Vårt Kungsholmen - - HEJ KUNGSHOLMEN -

Son­ja Sund­berg, hem­lig ål­der, pen­sio­när, Nor­ra Ham­mar­by­ham­nen: – Åh ja, jag läs­te pre­cis ut ”Stan­na hos mig” av af­ri­kans­ka för­fat­ta­rin­nan Ayò­bá­mi Adébáyò. En väl­digt gri­pan­de kär­leks­be­rät­tel­se, och så otro­ligt väl­skri­ven. Daniel Åkerlund, 32, copy­wri­ter, Va­sas­tan: – Det ha­de känts fräscht att tip­sa om nå­got hippt och mo­dernt men jag får ba­ra upp gam­la gubbar i hu­vu­det. Så jag får väl tip­sa om en hipp gub­be: Mar­tin Lu­uk. Bör­ja med ”Stock­holm brin­ner (in­te) igen” och ta det där­i­från. Ani­ta Graff­man, 81, konst­när, Djur­går­den: – Jag har bör­jat lä­sa om sa­ker. Pär La­gerqvist och al­la de där. Jag fick en stor lå­da ef­ter mam­ma och pap­pa, och där låg ba­ra en mas­sa så­da­na böc­ker som hör till den ti­den. It’s most­ly bo­ring, det mesta som man lä­ser och som är nytt i dag. Det är där­för li­te kul att lä­sa om röt­ter­na, hur de tänk­te då och så vi­da­re. Mi­noo As­ka­ri, 39, ser­vi­tris och fri­tidspe­da­gog, Kungs­hol­men: – Jag lä­ser mest Metro, och barn­böc­ker för mi­na barn var­je kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.