De 49 ren­håll­nings­ar­be­tar­na som del­tog i sopstrej­ken i Stock­holm i som­ras döms till ska­de­stånd på upp till 3 500 kro­nor var­de­ra, med­de­lar ar­bets­dom­sto­len. Strej­ken var en olov­lig strids­åt­gärd, en­ligt en dom från ar­bets­dom­sto­len som med­de­la­des på ons­dags­fö

Vårt Kungsholmen - - KUNGSHOLMEN -

Do­men: Sopstrej­ken var olag­lig

FO­TO: KARIN NILSSON

VILD STREJK. Re­kla­ma­tio­ner­na ström­ma­de in ef­ter att Re­noNor­dens sop­häm­ta­re gick ut i vild strejk i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.