Kvinn­lig bi­list för­följ­des av en på­ver­kad man i bil

Vårt Kungsholmen - - KUNGSHOLMEN -

RÅD­HU­SET

Tis­dag den 6 mars Kloc­kan 13.45

Miss­han­del. Ett vitt­ne träf­far en man som blö­der från en ska­da i ar­men. En miss­tänkt gär­nings­man har setts läm­na plat­sen i rikt­ning mot Råd­hu­sets tun­nel­ba­nesta­tion där han se­na­re grips.

FREDHÄLLSTUNNELN

Tis­dag den 6 mars Kloc­kan 00.40

Ratt­fyl­le­ri. En bi­list ring­er po­li­sen och be­rät­tar att hon blir för­följd av en man­lig bi­list. Hon åker runt i bo­stads­om­rå­den för att bli av med ho­nom men han fort­sät­ter att föl­ja ef­ter. Han åker även upp jäm­si­des med kvin­nan och ges­ti­ku­le­rar. Vid Fredhällstunneln skiljs for­do­nen åt. En po­lis­pa­trull lyc­kas få kon­takt med man­nen som till slut stan­nar och blå­ser po­si­tivt i ett såll­nings­in­stru­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.