2:a Kungs­hol­men/Lil­la Es­sing­en - 47 kvm

Es­singe Bro­ga­ta 20

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Här har vi en fan­tas­tisk tvåa på my­si­ga Lil­la Es­sing­en. Lä­gen­he­ten lig­ger högt upp i hu­set och är ge­nom­gå­en­de i bra skick med lju­sa yt­skikt, fi­na golv och stil­re­na ma­te­ri­al- och färg­val i kök. So­ci­al och öp­pen plan­lös­ning mel­lan kök och var­dags­rum med plats för mat­bord och soff­grupp. Rym­ligt sov­rum som er­bju­der stort föns­ter­par­ti med myc­ket ljusin­släpp. Pris: 2 795 000kr Av­gift: 2 811kr Ener­gi: 146kWh/kvm/år Byggår: 1939 Vis­ning: 15/3 18:45-19:15, 18/3 13:30-14:15, 19/3 12:45-13:15 Mäklare: Jo­han Efver­ström Tel: 0708-67 79 34

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.