Tänk ut­an­för box­en!

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Gustav

Svar till in­sän­da­ren ”Stop­pa den gal­na cy­kel­het­sen” sig­ne­rad Ro­land i tid­ning­en vec­ka 9. Ro­land trivs i sin egen 2-tonslå­da och vill all­tid ha den med sig när han rör sig i sta­den. Det blir of­ta be­svär­ligt för ho­nom bland hund­ra­tu­sen­tals gran­nar som ock­så vill åka om­kring i sin egen lå­da.

Men nu är vi 7 mil­jar­der män­ni­skor på vår pla­net och vi blir fler var­je dag. Vi mås­te tän­ka vi­da­re. Ut­an­för den eg­na bil­box­en!

Pub­li­ce­rad härom­vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.