1:a Kungs­hol­men/Kungs­holmstorg - 30 kvm

Gar­var­ga­tan 14

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Väl­kom­na till en fan­tas­tiskt fin lä­gen­het på bäs­ta adress in­vid Kungs­holmstorg. Lä­gen­he­ten har en här­lig rymd och ljus flö­dar in ge­nom lä­gen­he­tens tre sto­ra spröj­sa­de föns­ter mot in­ner­går­den. Möj­lig­het att an­sö­ka om bygg­lov för al­tan­dörr mot går­den, för­e­ning­en har god­känt det­ta. För­e­ning­en är god med sto­ra in­täk­ter från lo­ka­ler på mark­plan och myc­ket lå­ga må­nads­av­gif­ter. Pris: 3 250 000kr Av­gift: 275kr Ener­gi: 103kWh/kvm/år Byggår: 1929 Vis­ning: 25/3 14:00-14:45, 26/3 12:30-13:00 Mäk­la­re: Da­ni­el­la Tö­re Tel: 0708-67 70 27

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.