1:a Kungs­hol­men - 29 kvm

Chap­mans­ga­tan 4, 1,5tr

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Väl­kom­na till den­na char­mi­ga top­pe­net­ta i lugnt lä­ge med di­rekt ac­cess till Norr Mä­lar­strand och låg av­gift. Lä­gen­he­ten är väl­pla­ne­rad och har en prak­tisk so­val­kov som lig­ger sam­man­häng­an­de med var­dags­rum­met. Var­dags­rum­met är rym­ligt, har en ge­ne­rös tak­höjd, be­va­rad fisk­benspar­kett och ett stort tids­ty­piskt spröj­sat föns­ter mot ga­tan i in­syns­skyd­dat lä­ge. Pris: 2 850 000kr Av­gift: 1 234kr Ener­gi: 145kWh/kvm/år Byggår: 1931 Vis­ning: 25/3 13:00-13:45 Mäk­la­re: Da­ni­el­la Tö­re Tel: 0708-67 70 27

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.