Fil­byte i ron­dell är väl en gans­ka en­kel sak?

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Ron­nie G

An­gå­en­de kla­gomå­len på Tra­fik­kon­to­rets skylt­ning i ron­del­len vid Lind­ha­gens­plan. Ser inga pro­blem med den­na skylt. Är man ba­ra läs­kun­nig så är den lätt att för­stå. Att läg­ga till en an­vis­ning till kans­ke ba­ra för­vir­rar vis­sa tra­fi­kan­ter. Och att gö­ra fil­by­ten i en ron­dell är väl en gans­ka en­kel sak som al­la bi­lis­ter bor­de kun­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.