Brand upp­stod på bal­kong i Stads­ha­gen: Ing­en ska­dad

STADS­HA­GEN

Vårt Kungsholmen - - Hej -

Mån­dag den 26 mars Kloc­kan 16.39 Brand. Rädd­nings­tjänst, am­bu­lans och po­lis kom- mer till en lä­gen­het ef­ter att larm kom­mit in om en brand på en bal­kong. Bran­den kan släc­kas in­nan den hin­ner spri­da sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.