En må­nad kvar: Läm­na in va­pen un­der am­ne­stin

Vårt Kungsholmen - - Hej - Jo­hann Ber­nö­vall

POLISRAPPORTEN

Nu är det en må­nad kvar av den na­tio­nel­la va­pe­n­am­ne­stin. Det in­ne­bär att den som har ett skjut­va­pen el­ler am­mu­ni­tion ut­an att ha till­stånd för det kan läm­na in vap­net el­ler am­mu­ni­tio­nen till Po­lis­myn­dig­he­ten ut­an att straf­fas för in­ne­ha­vet. Va­pe­n­am­ne­stin gäl­ler fram till 30 april. På Kungs­hol­men är det po­lishu­sets igång vid Kungs­holms­ga­tan 43 som gäl­ler för in­läm­ning.

Syf­tet är att mins­ka fö­re­koms­ten av il­le­ga­la va­pen i sam­häl­let och på så sätt räd­da liv, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.