BO & FYND

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

Lä­gen­hets­by­ten

2:a 50 m2 byggår- 05 Jo­han­nes­hov Ljus o fräsch lgh m öp­pen plan­lös­ning. Del­vis in­gla­sad bal­kong i sö­der. Kläd­kam­ma­re. Stort bad­rum m plats för bad­kar. Tvätt­ma­skin o tum­la­re in­går. Samt­li­ga vit­va­ror nya. Bred­band via fi­ber. Hy­ra 7304 kr. Ö: 1-2:a in­om tull. 070/ 760 50 23 Se­kel­skif­tes Mo­se­bac­ke Sö­kes: 3a - 5a, se­kel­skif­tes/ högt i tak, in­nan­för tul­lar­na, pris mel­lan 8-15k be­ro­en­de på kvd-me­ter. Fin­nes: Se­kel­skif­tes 2a på 50 kvd, Värd - Stads­hol­men, tip­top-skick, hy­ra 5k. OBS: 1 vån upp ut­an hiss, kul­ler­sten på ga­tan ut­an­för, tvätt­ma­skin får ic­ke plats :) Tel 0707599394. MvH Ru­ben Ljus och fin tvåa med ka­non­lä­ge Sö­der­malm Myc­ket fin lä­gen­het, 58kvm 7:e vån i 55+hus N Ham­mar­by­ham­nen. Ljus, öp­pen plan­lös­ning, mkt fräsch. Fin bal­kong. I hu­set finns bl.a. ba­stu, gym, bib­li­o­tek, stort sam­lings­rum, gäst­lä­gen­he­ter mm. Ål­derskrav: 55+. Öns­kas: 2:a c:a 50 kvm. Gär­na Sö­der­malm/Års­ta/Ham­mar­by­höj­den. Tel. 0730947582 Bo tryggt och so­ci­alt i ny­byggt ge­men­skaps­hets­hus i Hä­gersten för äld­re 2,5:a på 57kvm med stor bal­kong i Hä­gersten. Ljus & fräsch. Al­la kän­ner al­la & me­del­ål­dern är 60år. Ge­men­sam­ma ytor­na på 500m2 med bib­li­o­tek/ all­rum, ba­stu, gym & träd­gård. Nä­ra till ICA, tun­nel­ba­nan & Vin­ter­vi­ken. Hy­ra 8.700kr Sö­ker lgh när­ma­re Ci­ty. Allt är av in­tres­se. Tel: 070-4686783 Mvh Max­im Gö­te­borg by­tes mot Stock­holm My­sig et­ta (6 mi­nu­ter till cen­tra­len) i lands­höv­ding­e­hus i Kvil­le­bäc­ken by­tes mot en 1a, 2a el­ler 3a i Stock­holms­om­rå­det. Lä­gen­he­ten är 36 kvadrat­me­ter. Hy­ra: 3170kr. För mer in­fo mai­la mig på: mar­tin­h­jell­strom@gmail.com Fin­nes mkt fin 4.a 86 kvm/Ny­torgs­ga­tan Lig­ger högst upp. Med bal­kong. Hiss, ga­rage och 2 sto­ra tvätt­stu­gor. Ljus, fräsch och par­kett i al­la rum. Öns­kar 2-3.a sö­der­malm. Vid in­tres­se ring 0739-23 80 92 4:a på Gär­det by­tes mot 1-2:a på Gär­det/Ös­ter­malm/Djur­går­den max 4500 kr/mån Fin­nes: Rym­lig, bra pla­ne­rad 4:a, 101 kvm, med 3 sov­rum, kök med plats för mat­bord, bad­rum med bad­kar och tvätt­ma­skin samt yt­ter­li­ga­re en to­a­lett. Öp­pen spis och so­lig bal­kong. Hy­ra 9500 kr/mån. Lugnt om­rå­de med när­het till tun­nel­ba­na och grön­om­rå­den. Möj­lig p-plats i ga­rage. su­su­ha­ri@hot­mail.com

Ut­hy­res

Ystad i vår/som­mar Li­ten fräsch mö­ble­rad lä­gen­het i Ystad m. havs­ut­sikt ut­hy­res vec­ko­vis. Byggd 2016. Kök, toa m. dusch. Full utr. för max 2 vux­na och 2 barn. El, vär­me, vat­ten, ka­bel-TV, in­ter­net och park. in­går. Ing­en rök­ning och hus­djur. Hy­ra v. 14-24, 32003000 kr, v. 25-31 3500 kr. Fo­ton skic­kas. 070-301 89 66.

Öns­kas hy­ra

Ar­ki­tekt sö­ker bo­en­de Hej! Jag he­ter Al­bin och sö­ker bo­stad i cen­tra­la Stock­holm från maj. Även kort­tids­kon­trakt är av in­tres­se. Är en ord­ning­sam och trev­lig hy­res­gäst som be­sit­ter sunt för­nuft, har sta­bil in­komst och fle­ra re­fe­ren­ser. Hör av dig så be­rät­tar jag mer, vi hörs! Tel: 076-802 36 91 Mail: al­bin.hag­gren@gmail.com Bu­tikslo­kal öns­kas Öns­kar hy­ra bu­tikslo­kal, atel­jé el­ler lik­nan­de. ca 40-70 kvm, även kort­tids­av­tal el­ler i and­ra hand. Är ok ut­an be­sitt­nings­skydd om så öns­kas. Gär­na i BRF el­ler privat med till­trä­de när det pas­sar. Vill be­dri­va ut­säll­ning och för­sälj­ning i lo­ka­len. An­ders / 46se­kun­der@hot­mail.se

Kö­pes

Mo­dern konst Mo­dern konst tav­lor bron­z­skulp­tu­rer ke­ra­mik tex­tili­er mm 070-948 10 80 Kri­stall­kro­na och kloc­kor Kri­stall­kro­na även re­no­ve­rings­ob­jekt, smut­sig och de­fekt elekt­ri­ci­tet ing­et hin­der. Kloc­kor fu­la och tra­si­ga till ex­em­pel väggur, fic­kor och arm­bandsur. Allt av in­tres­se. RING 073-5029681 el­ler 070-776 45 16. Mejl uf­fe. rag­nar@icloud.com Stig Lind­berg, Li­sa Lar­son Hej. Jag Sö­ker ser­vi­ser pors­lin kru­kor fi­gu­rer från Gustavs­berg Stig Lind­berg, Sven Wejs­felt, Li­sa Lar­son. Mvh Pa­trick, ring 073-500 52 91

Di­ver­se

Nya Vän­ner Vi träf­fas nä­ra stan i en li­ten grupp, en kväll i vec­kan. Tel /sms: 073-756 20 62. Hund­hjälp Sö­ker en hund­kär per­son med tid och möj­lig­het att hund­ras­ta min 2-åri­ga labra­dor­ha­ne vid lunch­tid 3-4 da­gar i vec­kan med start asap. Du bor med för­del nä­ra Gull­mars­plan. Mai­la el­ler ring 070-272 91 19 för yt­ter­li­ga­re de­tal­jer. Er­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.