Vil­ken är din plats i Stockholm?

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Om du fick en egen skylt el­ler gat­sten i Stockholm, var skul­le den va­ra pla­ce­rad och vad skul­le det stå?

Mej­la oss och be­rät­ta: in­fo@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.