Kyrk­gui­den - en app som gör det en­kelt att hit­ta guds­tjäns­ter och an­nat som hän­der

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

Ap­pen finns bå­de för iP­ho­ne och Andro­i­da te­le­fo­ner. I ap­pen får man en­kel överblick över guds­tjäns­ter, kon­ser­ter och an­nat som hän­der i vå­ra kyr­kor och and­ra lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.