FRÅGAN

Vil­ket är ditt smult­ron­stäl­le i stan på som­ma­ren?

Vårt Kungsholmen - - Hej Kungsholmen -

Bib­bi Laid­la, 35, och Kim Zet­ter­berg, 34, mam­ma­le­di­ga, Årsta­vi­ken: Kim: ”Jag är ju upp­vux­en vid Årsta­vi­ken, så det är all­tid en spe­ci­ell känsla att va­ra här, många min­nen”. Bib­bi: ”Klub­ben Träd­går­den är mitt smult­ron­stäl­le. Det är ba­ra här­ligt där helt en­kelt”.

Nat­halie Mark, 27, jour­na­list, Norr­malm: – Lång­bro­par­ken. Det är en så vac­ker gam­mal sjuk­huspark från se­kel­skif­tet med damm och gräs­mat­tor, per­fekt för pick­nick.

Eva Fly­ham­mar, 81, pen­sio­när, Norr Mä­lar­strand och hun­den Kasper: – Pro­me­na­den längs vatt­net runt Kungs­hol­men.

Ing­er Fred­riks­son, 79, pen­sio­när, Gär­det: – Tes­sin­par­ken! Jag pro­me­ne­rar där i stort sett var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.