Rubiks kub

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - KÄL­LA: WIKIPEDIA

Rubiks kub är ett tre­di­men­sio­nellt me­ka­niskt pus­sel som pa­ten­te­ra­des av den un­gers­ke ar­ki­tek­ten och pro­fes­sorn Ern Ru­bik 1975–1977. Den förs­ta och van­li­gas­te ku­ben är 3×3×3 block stor med to­talt 54 fär­ga­de ru­tor. Ori­gi­nal­ver­sio­nen är 5,7 cm hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.