Fler sätt att ta dig ut på vatt­net

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Hyr SUP (stand up padd­le, där du står upp på en brä­da och padd­lar), finns oli­ka va­ri­an­ter som SUP-yo­ga och kur­ser. Finns även ka­ja­kut­hyr­ning. Var? Rå­lis, Smedsudds­vä­gen 23. När? Öp­pet från kl 10 till kvälls­tid när väd­ret tillå­ter. An­nars bo­ka via hem­si­dan.

Kos­tar? Van­lig SUP 0-2 tim­mar 250 kr, hel­dag 1200 kr. Mer in­fo och öv­ri­ga pri­ser? stockholm-sup. se.

Hyr ba­stu­flot­te, mi­ni­mum två tim­mar. Kos­tar en del så pas­sar ett säll­skap på fle­ra per­so­ner. Går även att hy­ra vat­ten­sko­ter, vat­ten­ski­dor och an­nat skoj. Var? Åker runt i Mä­la­ren. Mer in­fo om bok­ning, pri­ser och ti­der? stock­holms­ba­stu­flot­te.se Hyr ka­jak, finns i fle­ra stor­le­kar. Flyt­väst, pad­del och ka­pell in­går i pri­set. Var? Brunns­vi­kens ka­not­klubb, Fre­sca­ti Hag­väg 5. När? Mån­dag till fre­dag kl 10-21, lör­dag till sön­dag kl 10-19. Kos­tar? En­manska­jak 150 kr/tim­men, 250 kr/ dag. Mer in­fo om bok­ning och fler pri­ser? bkk.se Hyr tram­båt och ut­fors­ka Djur­grå­den till sjöss. Finns även ka­jak och ka­not. Var? Djur­gårds­brons sjö­café. När? Al­la da­gar kl 9-21. Kos­tar? 200 kr/tim­men för tramp­båt. Mer in­fo och öv­ri­ga pri­ser? sjoca­fe­et.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.