Om jag sä­ger cam­ping – vad sä­ger du då?

Vårt Kungsholmen - - Hej Kungsholmen -

Mar­tin Bo­man, 38, har se­mes­ter, Sö­der­malm: – Det bäs­ta som finns. Här om da­gen köp­te jag en t-shirt med tält och skog där det stod ”I ha­te pe­op­le”. Jag är så trött på stan. Mitt tips är att cam­pa nå­gon­stans vid äl­ven Ljus­nan. An­ne Kru­ge, 61 år, kon­sult, Ny­bro­ga­tan: – Nej. Jag har ald­rig cam­pat. Mär­ta Myr­ste­ner, 35, jour­na­list, Väs­ter­torp: – Tält och hus­vagn! Li­te my­sigt med svensk se­mes­ter, så där. Jag är po­si­tiv och tyc­ker det lå­ter un­der­bart! Filip Berg­gren, 30 år, fö­re­tags­råd­gi­va­re, In­du­stri­ga­tan: – Barn­dom. Jag har cam­pat med för­äld­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.