Lands­la­get hyl­las av Stock­hol­mar­na

I tis­dags tog sig Sve­ri­ge vi­da­re till kvarts­fi­nal. Det är förs­ta gång­en se­dan VM 1994. Över he­la Stockholm hyl­la­des lands­la­get som hjäl­tar.

Vårt Kungsholmen - - Stockholmshelg - Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Sve­ri­ge har verk­li­gen skör­dat fram­gång­ar i VM 2018 och ef­ter tis­da­gens vinst mot Schweiz eka­de se­gervrå­len över Stockholm.

Sve­ri­ge var vi­da­re till kvarts­fi­nal och ba­ra någ­ra tim­mar se­na­re stod det klart att det är Eng­land det svens­ka lands­la­get ska mö­ta på lör­dag.

När den här tid­ning­en trycks har vi ing­en aning om hur det ska gå (har gått) men det spe­lar ing­en roll. För Stock­hol­mar­na är Sve­ri­ge re­dan vin­na­re.

– Jag kan in­te så myc­ket om fot­boll men jag tyc­ker det är så kul att Sve­ri­ge är med i slu­tet, sä­ger Di­na As­saad.

– Sve­ri­ge är bäst, tilläg­ger hen­nes pap­pa.

Någ­ra and­ra som har följt VM är Mia Svahn och Lot­ta Klint­berg.

– Det har va­rit så spän­nan­de i år. Så många skräl­lar och det kanske är det som har gjort det he­la så in­tres­sant, sä­ger Mia.

– Ef­ter den här mat­chen är allt möj­ligt, det får en att ge­nast tän­ka på VM 94, till­läg­ger Lot­ta.

Alexander Bronst, Ru­ben Svens­son och Alexander Jo­hans­son tyc­ker att Sve­ri­ges in­sat­ser är fe­no­me­na­la tror att det blir brons för Sve­ri­ge, pre­cis som VM 94.

The­re­se Gri­pe satt som på nå­lar un­der mat­chen mot Schweiz och fick he­la Med­bor­gar­plat­sen att lyf­ta när slut­sig­na­len gick.

– Jag är mål­lös. Jag kan ba­ra sä­ga så­här, jag äls­kar fot­boll och att Sve­ri­ge är vi­da­re i kvarts­fi­nal det är så jäv­la stort.

KÄR­LEK. Ef­ter Sve­ri­ges match mot Tyskland i fot­bolls-VM ut­sat­tes mitt­fäl­ta­ren Jim­my Dur­maz för hat och ra­sis­tis­ka kom­men­ta­rer på Instagram. Men kär­le­ken tog över un­der hash­ta­gen #Bac­kaDur­maz.

BRA PLATS. Alexander Bronst, Ru­ben Svens­son och Alexander Jo­hans­son kom in­te in på går­den vid Nor­ra Ban­tor­get i tis­dags men hit­ta­de helt klart bra plat­ser än­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.