2:a Kungs­hol­men - 42 kvm

Kungs­holms­ga­tan 11, 5tr

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Välkomna till en fan­tas­tiskt fin och väl­pla­ne­rad tvåa med stor bal­kong i lugnt och so­ligt sö­der­läge! Om­tyck­ta kvar­ter på ett av Kungs­hol­mens bäs­ta lä­gen. Ge­nom­tänkt och del­vis öp­pen plan­lös­ning mel­lan kök och var­dags­rum som ger lä­gen­he­ten dess säll­skap­li­ga ka­rak­tär och en rym­lig käns­la. Sto­ra föns­ter­par­ti­er som in­bring­ar ett här­ligt ljus in i lä­gen­he­ten. Pris: 3 395 000kr Av­gift: 3 091kr Ener­gi: 211kWh/kvm/år Byggår: 1934-1935 Vis­ning: 9/7 17:00-17:45, 10/7 17:00-17:30 Mäkla­re: Ca­ro­li­ne Eli­as­son Tel: 0708-67 70 25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.