1:a Kungs­hol­men - 37 kvm

Stads­hags­plan 10

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Välkomna till en fan­tas­tiskt fin 1:a med en ma­gisk pa­no­ra­ma­vy som sträc­ker sig mils­vid över Stock­holms stad, Karl­bergs slott samt bå­de Karl­bergs­ka­na­len och Mä­la­ren. Vå­ning­en är från det ti­di­ga 30-ta­let och har be­va­rad fisk­benspar­kett och plats­byggd för­va­ring. Fan­tas­tis­ka sikt­lin­jer och föns­ter i två vä­der­streck som ger ett kon­stant ljus i he­la vå­ning­en. Pris: 2 995 000kr Av­gift: 2 588kr Ener­gi: 211kWh/kvm/år Byggår: 1937 Vis­ning: 9/7 17:00-17:30, 10/7 17:00-17:30 Mäkla­re: Jo­han­na Lind­bäck Tel: 0708-67 70 18

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.