BO & FYND

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

Lä­gen­hets­by­ten

Fin pär­la på Sö­der­malm 3,5:a på 82kvm på Ka­pell­gränd 3, plan 4. Ljus och fräsch. Föns­ter åt 3 håll, ka­kel­ugn. Lugn ga­ta med stads­liv runt hör­net, nä­ra Mo­se­bac­ke. Ge­men­sam ter­rass på ta­ket. Hy­ra 11.000kr. Sö­ker lgh in­nan för tul­lar­na. Allt av in­tres­se. Tel: 0704686783 Mvh Max­im Tvåa vid Hornstull by­tes mot stör­re lä­gen­het Fin­nes: En ljus tvåa på and­ra vå­ning­en på Lång­holms­ga­tan 42. Vå­ning två. 48kvm 6900kr/mån. Sö­ker en stör­re lä­gen­het, 3:a-4:a på Sö­der­malm el­ler i när­för­ort nä­ra tun­nel­ba­nan. Vän­li­gen, Lo­vi­sa 0708-821462 lo­vi­sa­si­ren@gmail.com Top­pen­fin 2:a Sö­der­malm55+bo­en­de Fin­nes: 55+ lä­gen­het hyresrätt 7:e vån. med ljus och öp­pen plan­lös­ning. Nä­ra Få­fäng­an och Vi­ta Ber­gen. Här­lig bal­kong. Öns­kas: 1,52:a HR. Gär­na Sö­der­malm, Ham­mar­by­höj­den, Björk­ha­gen, Aspud­den, Nac­ka. tel. 070-345 13 62 alt. 0730-947582

Ut­hy­res

Tim­rad stu­gi­dyll i Häl­sing­land, 200m till bad­stran­den Stu­gan är be­lä­gen vid Söd­ra Del­lens vack­ra strand, ca 15 km från Gla­da Hu­dik. Två sov­rum, all­rum med öp­pen spis, kök och to­a­lett med dusch och tvätt­ma­skin. Skic­kar bil­der vid in­tres­se. Välkomna till mytomspun­na Häl­sing­land! An­na&Tho­mas tho­mas.bo­dell@mo­ni­tor.se Tel: 070/5310230

Öns­kas hy­ra

Sköt­sam ju­rist sö­ker lä­gen­het Niklas, 33 år & ju­rist, sö­ker lä­gen­het in­ners­tan. Trä­nar, lä­ser och um­gås med vän­ner på fri­ti­den. Rök­fri, djur­fri, inga be­tal­nings­an­märk­ning­ar. In­tyg om sköt­sam­het & red­lig­het från nu­va­ran­de hy­resvärd (stif­tel­se) finns. Kort­tids­kon­trakt un­dan­be­des. Tel: 0727-152819 E-post: heur­gren.niklas@gmail.com Hy­ra lgh Stockholm 28 årig lä­kar­stu­dent från Åland sö­ker lgh i cen­tra­la Stockholm el­ler nä­ra tun­nel­ba­nan fr.o.m mit­ten av au­gusti. Har stu­de­rat 4 ter­mi­ner i Lin­kö­ping men skall fort­sät­ta mi­na stu­di­er vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet från sep­tem­ber 2018. Max­hy­ra 6500kr.Mail: ham­pu­seg@ gmail.com Tel: 0706344850 Et­ta på Ös­ter­malm Har av­slu­tat mi­na stu­di­er ut­om­lands och öns­kar hy­ra en et­ta from sep­tem­ber ord­ning­sam, rök­fri, god ekonomi samt go­da re­fe­ren­ser le­na80_@hot­mail.com Öns­kar hy­ra Hej! 23-årig glad och sköt­sam tjej från Lu­leå öns­kar hy­ra en mö­ble­rad 1:a alt rum med egen in­gång pga stu­di­er i Stockholm un­der två år. God ekonomi samt djur och rök­fri. Till­trä­de öns­kas från 1 au­gusti al­ter­na­tivt 1 sep- tem­ber. Ni når mig enklast på min mail: ida_­bat­te­riv3@ hot­mail.com

Kö­pes

Mo­dern de­sign Mo­dern de­sign möb­ler lam­por spe­gel tav­lor konst­glas ke­ra­mik mm 08-379042 Lp-ski­vor & Ste­reo Kö­pes Lp-ski­vor & sing­lar fr 19502018. Pop, rock, punk, jazz, finskt, soul, reg­gae. Ste­reo & högt fr 70tal, ex San­sui, McIn­tosh, Ac­cup­ha­se, Lux­man, ya­ma­ha NS1000/2000. Även in­tr av döds­bon, ke­ra­mik, ku­ri­o­sa mm. Kont bet & av­hämt, To­bi­as 0704145155

Säl­jes

Klock­re­pa­ra­tion La­gar din golv, vägg och bords­kloc­ka. Even­tu­ell trans­port. Ring Kerstin på 0707263973

Di­ver­se

Co- Grow Jag har en ko­lo­ni­lott i Or­hem, strax sö­der om Skarpnäck, och sö­ker en med-od­la­re att de­la mitt od­lings­in­tres­se med. Inga sär­skil­da krav och gär­na en för­söks­pe­ri­od ut­an bin­dan­de an­svar. Ring el­ler SMS:a 076-2479488 Barn­vagn upp­hit­tad Barn­vagn (tvil­ling) om­hän­der­ta­gen på Pol­hems­ga­tan vid mil­jösta­tion sön­dag 30/6 kan häm­tas mot be­skriv­ning. Min mail­a­dress gu­nil­la.nilsson@Ya­hoo.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.