DRA TILL GUSTAVSBERG

Vårt Kungsholmen - - Stockholmssommar - Eva Ton­ström

Ta M/S Gustafs­berg VII tur och re­tur från Ny­bro­ka­jen ut till Gustavs­bergs hamn på Värm­dö. Häng i ham­nen cir­ka två tim­mar: Ät gott på ute­ser­ve­ring­ar, hand­la i nya de­li­bu­ti­ken, fyn­da glas och pors­lin i out­let­bu­ti­ker­na, kol­la in bu­ti­ken hos Gustavs­bergs pors­lins­fa­brik, gå ett varv i konst­hal­len (där finns ock­så bu­tik med konst­hant­verk), fi­ka go­das­te bul­lar­na på Del­lan vid vatt­net, ät glass – njut. Bo­ka på strom­ma.se. 285 kro­nor t/rt. Går ock­så bra att ta buss 474 från Slus­sen, typ 25 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.