3:a Kungs­hol­men - 59 kvm

Gei­jer­s­vä­gen 21, 3 tr

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

En yt­terst ljus och triv­sam trea högst upp i hu­set i lug­na och gröns­kan­de Tho­rilds­plan. Bra kom­mu­ni­ka­tio­ner via tun­nel­ba­na (grön och blå lin­je) samt bus­sar. När­het till så­väl Horns­bergs strand med strand­pro­me­nad och vat­ten som Lind­ha­gens Gal­le­ria med Ica Maxi och an­nan shop­ping. En otro­ligt bra lä­gen­het med föns­ter i två vä­der­streck. Varmt väl­kom­na på vis­ning! Pris: 3 495 000kr Av­gift: 2754 kr Ener­gi: 179kWh/kvm/år Byggår: 1939 Vis­ning: 15/7 14:00-14:40, 17/7 17:00-17:30 Mäkla­re: Elin Pel­la Måns­son Tel: 0708-67 70 34

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.