2:a Va­sas­tan - 65 kvm

Gäv­le­ga­tan 26, 11tr

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

På 11:e vå­ning­en hit­tar ni den­na ex­klu­si­va, topp­mo­der­na 2: a med tre bal­kong­er och fy­ra frans­ka bal­kong­er i det spän­nan­de ny­pro­duk­tions­pro­jek­tet Ha­ga No­va. Sto­ra föns­ter och lyx­i­ga ma­te­ri­al­val är ge­nom­gå­en­de för he­la lä­gen­he­ten. Det­ta är en lä­gen­het i topp­klass med slå­en­de ut­sikt över Stock­holms stad. Pris: 7 500 000kr Av­gift: 3 250kr Byggår: 2017 Vis­ning: 16/7 17:00-17:30, 17/7 17:00-17:30 Mäkla­re: Ca­ro­li­ne Eli­as­son Tel: 0708-67 70 25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.